دوستان


آرشيو
March 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
November 2003
December 2003
January 2004
February 2004
March 2004
April 2004
May 2004
June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
September 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
March 2008
April 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
December 2011
January 2012
February 2012
March 2012
April 2012
May 2012
June 2012
November 2012
December 2012
January 2013
February 2013
March 2013
April 2013
July 2017


تماس
Barroon@gmail.comTemplate by
ARDAVIRAF
 
 

Thursday, December 08, 2011

 
   
  اپیزود اول :
ساعت ۵:۳۰ پروازشه. قراره قبل از پرواز توی فرودگاه ببینمش. ساعت ۴ دارم با عجله از شرکت میزنم بیرون که زنگ میزنه و میپرسه اومدی بیرون ؟‌میگم همین الان. عصبانیه و بلند و تند داره توضیح میده که باید بره اونطرف که خودش رو به بیزنس لاونج برسونه و گزارش و جزییات یه نقل و انتقال چند میلیون دلاری رو برای مدیر عامل شرکت بفرسته. همزمان با توضیح داره عذرخواهی میکنه که نمیتونیم همو ببینیم. یه پارچ آب یخ میریزند روم اما چاره ای ندارم جز اینکه خونسرد باشم و بگم هیچ ایرادی نداره به کارت برس. وقتی برگشتی همو میبینیم.

اپیزود دوم :
سر فرمون ماشین رو از اول بزرگراه فرودگاه کج میکنم به طرف میدون شیراتون. میرم بانک کارت اعتباریم رو تمدید کنم. بانک ساعت ۵ باز میشه و الان ساعت ۴:۱۵. میشنیم توی ماشین جلوی بانک تا باز کنند.
یه پسره ماشینش رو پشت ماشینم پارک میکنه. میاد دم پنجره و میپرسه منتظر کسی هستید؟ میگم نه منتظرم بانک باز بشه برم داخل. میگه ببخشید و ماشینش رو بر میداره میره. جای پارک منو جلوی بانک میخواست.

اپیزود سوم :
وارد بانک میشم و میایسم توی صف. بالاخره نوبتم میشه. ۲ تا دختر لوس کویتی پشت پیشخون بانک نشستند. تازه کار هستند. یکیشون حتی نمیدونه کجای چکی که گرفته رو باید مهر کنه . پسره که جای پارک منو میخواست کارمند بانکه و قراره به این ۲ تا کار یاد بده. کارتم رو میدم به دختره و میگم میخوام تمدیدش کنم. دختره مثل اینکه مار دیده باشه یه دفعه دستش رو عقب میکشه و میگه نمیتونم و به پسره نگاه میکنه. پسره بهش میگه بگیر یادت میدم چطوریه. دختره میگه نه. از پسره اصرار و از دختره انکار! بعد از ۱۵ دقیقه دیگه معطل شدن و این طرف اونطرف رفتن آخرش پسره میگه که ببخشید کارمندی که میتونه کارت رو راه بندازه امروز عصر نیومده. لطفا فردا صبح بیا. بهش میگم اگه صبح میتونستم بیام یکساعت پشت در بسته منتظر نمیشدم که عصر کارم انجام بشه. میام بیرون از بانک.

اپیزود چهارم:
مستاصل توی ماشین نشستم و دارم پیامک مینویسم. پسره که ماشینم و جای پارکش رو میشناسه دنبالم از بانک اومده بیرون. میاد دم پنجره و میگه ببخشید که اینطور شد. کارت اعتباری و کارت شناسایی ات رو بده کپی کنم . اگه شد فردا صبح کارت رو انجام میدم. یکشنبه عصر سر بزن ببین چی شده.

اخر شب بعد از رسیدن به هتل سعی میکنه باهام تماس بگیره. خسته ام. خیلی زیاد. نمیخوام حرف بزنم.
   
  بارون بهاري 11:08 PM يادداشت(0)